Prijava

Vaša prijava

U sklopu EU projekta Grad nudi besplatna savjetovanja starijim osobama!

['eu projekt', 'Grad Velika Gorica', 'pomoć starijima', 'starije osobe', 'stariji']

Grad Velika Gorica, uz Grad Zagreb, partner je u EU projektu „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, UP.02.2.2.15.0013, dok je nositelj projekta Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga (Zagreb).

Jedna od aktivnosti u projektu je i uređenje gradskog prostora za potrebe savjetovanja osoba starije životne dobi od strane mobilnog stručnog tima. Uređenje i opremanje gradskog prostora je sufinancirano sredstvima Europskog socijalnog fonda. Mobilni stručni tim sastavljen je od socijalne radnice, pravnice i psihologinje, navodi se na stranicama Grada Velike Gorice.

Navedeni tim osobama starije životne dobi pružat će primarnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku te osigurati cjelovite informacije u određenim područjima (prevencija i vrste zlostavljanja, narušeni obiteljski i drugi odnosi, specifičnosti starenja, suživot sa osobama starije životne dobi, nasljeđivanje, mirovinska pitanja, kao i informacije o dostupnim uslugama i aktivnostima u zajednici).

Usluga savjetovanja i pomaganja je besplatna, a u Velikoj Gorici dostupna je na adresi Trg kralja Tomislava 40.

Za sve informacije i dogovore oko termina zainteresirani se mogu obratiti mobilnom timu na dolje navedeni kontakt: 095/3907-301

Inače, opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, dok su specifični ciljevi projekta pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije, podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, provedba aktivnosti pomoći u kući, mobilnog stručnog tima, savjetovanja i pomaganja za osobe starije životne dobi, jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Objava U sklopu EU projekta Grad nudi besplatna savjetovanja starijim osobama! pojavila se prvi puta na V'Gradu.