Prijava

Vaša prijava

Kosnica i Obrezina: Grad kreće s uklanjanjem ilegalno izgrađenih objekata za odlaganje otpada

['divlji deponij', 'komunalni redari', 'kosnica', 'obrezina', 'odlaganje otpada', 'ščitarjevo']

Grad Velika Gorica već dugo vodi borbu sa zbrinjavanjem i kažnjavanjem stvaranja divljih deponija. Odlaganje otpada u okoliš novčanom kaznom kažnjavaju komunalni redari. Problem je najizraženiji u Kosnici i Obrezini na područjima mjesnih odbora Kosnice i Šćitarjeva, koje je grad prijavio nadležnom ministarstvu kao područje potencijalno onečišćeno opasnim otpadom.

Grad Velika Gorica službeno je od Državnog inspektorata i ostalih nadležnih institucija zatražio poduzimanje dodatnih aktivnosti na suzbijanju ilegalnog odlaganja otpada na administrativnom području Velike Gorice, a prije svega uklanjanje ilegalnih objekata za prikupljanje otpada koji su izgrađeni na području Kosnice. Budući da je riječ o području II. i III.  zone Vodocrpilišta Kosnica, Grad je dio područja pokrio kamerama te je u postupku ishođenja dozvole za korištenje drona.

Prema službenom dopisu koji poslan iz Grada navodi se kako svi dosadašnji napori u borbi protiv divljih odlagališta otpada ne pomažu protiv već nelegalno izgrađenih objekata, stvorenih uz izliku sanacije poljoprivrednog zemljišta ili uz izliku postavljanja zahtjeva za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko.

Iako je sveukupna situacija po pitanju ilegalnog odlaganja otpada na području grada puno bolja nego prije, zahvaljujući nizu poduzetih mjera, kao glavni problem sada je aktualan dovoz građevinskog otpada sa područja Zagreba. Na području Kosnice podignuti su i ilegalni objekti koji zaprimaju dio takvog otpada, dok se ostatak odlaže u okoliš. Kako su takvi objekti podignuti i djeluju protuzakonito, Grad je zatražio njihovo rušenje, odnosno uklanjanje.

Objava Kosnica i Obrezina: Grad kreće s uklanjanjem ilegalno izgrađenih objekata za odlaganje otpada pojavila se prvi puta na V'Gradu.