Prijava

Vaša prijava

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva (rekonstrukcija UPOV-a – polja za ozemljavanje mulja)


VG Vodoopskrba d.o.o u smislu  odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog stjecanja prava vlasništva na nekretninama, a radi provedbe projekta rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poljima za ozemljavanje Velika Gorica , objavljuje

JAVNU PONUDU

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva (rekonstrukcija UPOV-a – polja za ozemljavanje mulja) (PDF)


Preuređen parking iza robne kuće

Završna školska priredba