Prijava

Vaša prijava

Aglomeracija ide dalje


Kako bi smanjili kolanje neprovjerenih i zlonamjernih dezinformacija i polu informacija koje se ovih dana pojavljuju u javnosti a vezano uz EU projekt Aglomeracija Velika Gorica, želimo jasno izjaviti kako projekt nije obustavljen, te ovim putem dajemo objašnjenje o čemu je zapravo riječ.

Naime, kako je riječ o vrlo kompleksnom i značajnom projektu kojim na području našeg grada značajno podižemo standard življenja i rješavamo pitanje odvodnje otpadnih voda s pročišćavanjem za mnoge naše sugrađane, tako je i put do realizacije vrlo zahtjevan kroz sveukupno šest raspisanih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Uložen je višegodišnji veliki trud kako bi projekt došao do početka realizacije te je dio opreme isporučen i započeo je dio aktivnosti. Apsolutno sve aktivnosti na projektu provođene su uz sudjelovanje stručnjaka iz Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i EU komisije.
Kako su na jedan od šest raspisanih otvorenih postupaka javne nabave, a koji se odnosi za izvođenje radova, stigle ponude koje značajno odstupaju od procijenjene vrijednosti, dobili smo 16.11.2018.od Ministarstva zaštite okoliša i energetike i 19.11.2018. od Hrvatskih voda, uputu da isti poništimo i raspišemo novi otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova.
Štoviše, u svojim uputama navode kako su sva tijela koja su u sustavu korištenja EU fondova (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša kao Posredničko tijelo razine 1 te Hrvatske vode kao Posredničko tijelo 2) u intenzivnom postupku pronalaženja načina osiguranja dostatnih sredstava potrebnih za izvođenje predmetnog projekta.
Ističemo kako se u sličnoj situaciji našlo još nekoliko isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj, te doživljavamo vrlo zlonamjernim izjave pojedinaca o navodnom „propustu i neučinkovitosti“.
Više informacija o daljnjoj proceduri odobravanja nove aplikacije, dobiti ćemo od Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nakon što dobiju upute od Upravljačkog tijela.