Prijava

Vaša prijava

Održana sjednica Savjeta za socijalnu skrb


Savjet za socijalnu skrb Zagrebačke županije održao je svoju 2. sjednicu na kojoj je donio Zaključak o produljenju važenja Socijalnog plana Zagrebačke županije. Naime, dosadašnji Plan donesen je 2016. godine te važi za razdoblje od 2017. do 2022. godine, a budući da je za donošenje novog Plana uputno sačekati početak sljedeće godine i smjernice nadležnog Ministarstva, članovi Savjeta podržali su ovu inicijativu o produljenju roka važenja.

Članovi Savjeta popratili su i predavanje gostujućeg izlagača, mr.sc. Allena Bartoša na temu „Tjelesna aktivnost u prevenciji bolesti osoba s invaliditetom“.