Prijava

Vaša prijava

Održana sjednica Stožera civilne zaštite


Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije održao je svoju 15. sjednicu na kojoj je glavna tema bila zaštita županijskog područja od požara u 2023. godini. „Imamo iznimno dobro organiziran sustav zaštite od požara na koji smo jako ponosni. U njemu je po potrebi angažirano čak 4.200 operativnih članova za intervencije po dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Naša županija je u samom vrhu u Republici Hrvatskoj po broju vatrogasaca, s čak 19.000 članova u 258 dobrovoljnih vatrogasnih društava“, naglasio je zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec, ujedno i načelnik Stožera.

Članovi Stožera su tako donijeli Županijski financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara za 2023. godinu u visini 599.600 eura. Planom je predviđeno s 311.300 eura financirati osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, za nabavu vatrogasnih vozila i opreme osigurano je 132.800 eura, za financiranje Centra 112 – vatrogasni koordinatori osigurano je 132.800 eura, dok je za intervenciju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika i godišnju vježbu operativnih snaga Zagrebačke županije osigurano po 8.000 eura. Istim Planom je za osposobljavanje specijalističkih timova u 2023. godini osigurano 6.700 eura. Na prijedlog Stožera Plan donosi Župan Zagrebačke županije.

Na sjednici je utvrđen i prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  za područje Zagrebačke županije u 2023. godini, kao temeljni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti Zagrebačke županije i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara s područja Županije.

Također, donesen je i Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2023. godinu čiji je cilj da se na jednom mjestu utvrde konkretne dužnosti, odgovornosti i postupci, kako bi subjekti bili pravovremeno upoznati sa svojim pravima, obvezama i pravilnim načinima postupanja.

Stožer je utvrdio i lokalitete i prostore za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara prilikom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora. Tako je za područje Žumberka i Samoborskog gorja izabrana upravna zgrada Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“, Ispostava Eko centar Budinjak, dok je za područje „Parka prirode Medvednica“, u dijelu koji prostorno ulazi u područje Zagrebačke županije, kao i dosadašnjih godina odabrana upravna zgrada Općine Bistra.

Članovima Stožera predstavio se i nedavno izabrani zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezerić koji je u kratkim crtama predstavio plan rada Zajednice u 2023. godini.


Živjeti zdravo