Prijava

Vaša prijava

Učenici od 5. do 8. razreda 4. prosinca vraćaju se na nastavu u OŠ Đure Deželića


Početkom studenoga započeli su radovi na obnovi OŠ Đure Deželića koja je oštećena u orkanskom nevremenu tijekom ljeta.

Temeljem do sada odrađenih radova stvorena je mogućnost da se u dijelu prostora škole organizira nastava za učenike od 5. do 8. razreda, a koja će započeti 4. prosinca ove godine.

Raspored organiziranja nastave objavljen je na web stranici škole i možete ga vidjeti ovdje.

Kako bi se učenicima, nastavnicima i djelatnicima škole omogućio siguran boravak u školi i oko škole, osigurati će se sigurni putevi.

Sredstva za obnovu škole u iznosu od gotovo 670 tisuća eura u cijelosti je osigurala Zagrebačka županija.