Prijava

Vaša prijava

Obavijest mještanima naselja Bukovac Svetojanski


Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 30/23) obavještavaju se mještani naselja Bukovac Svetojanski koji koriste lokalni vodovod Bukovac Svetojanski da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 7. svibnja 2024. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzet je uzorak vode iz lokalnog vodovoda Bukovac Svetojanski u naselju Bukovac Svetojanski.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NIJE SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17 i 39/20).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.