Prijava

Vaša prijava

OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA BUKOVAC SVETOJANSKI


Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Bukovac Svetojanski koji koriste lokalni vodovod Bukovac Svetojanski da voda iz istog  nije ispravna za korištenje.

Dana 4.6.2019. nakon provedenih korektivnih radnji ponovljeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju u naselju Bukovac Svetojanski (Bukovac Svetojanski 24). Prema ispitanim parametrima uzorak i dalje NIJE SUKLADAN zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/17, 115/18) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Ovime i dalje ostaje na snazi mjera obaveznog prokuhavanja vode za ljudsku potrošnju.