Prijava

Vaša prijava

Župan u posjetu Žumberku


Na kraju školske godine Općina Žumberak poklonila je svim osnovnoškolcima sa svoga područja tablet-računala. Za njihovu nabavu iz vlastita je proračuna osigurala oko 50.000 kuna.

- Unatoč skromnim proračunskim sredstvima, ali štednjom i preraspodjelom sredstava, osigurali smo novac kako bi naša djeca imali sličan standard kao i ona u drugim sredinama. Nabavili smo tablet-računala koja će djeca moći koristiti na nastavi, i to kroz duži niz godina - nakon podjele tableta rekao je općinski načelnik Zdenko Šiljak.

Tableti su uručeni 21-nom učeniku, koliko ih trenutno s područja općine Žumberak polazi osmogodišnju školu - područnu u Kostanjevcu, odnosno matičnu u susjednoj općini Krašić.

Podjeli računala, tijekom završne školske priredbe u PŠ Kostanjevac, prisustvovao je i župan Stjepan Kožić.

- Ove gesta Općine i njezina načelnika govori da ako danas mislimo na mlade sutra imamo sigurnu budućnost - poručio je župan, podsjetivši pritom i na ulaganja Županije u obrazovanje, posebno osiguranje sredstava za nabavu udžbenika u nastavnoj 2018./2019., odnosno radnih bilježnica za iduću školsku godinu.

Županija je zadnjih godina uložila oko 145.000 kuna u sanaciju dijela krovišta PŠ Kostanjevac, zamjenu fasadne stolarije i uređenje sanitarnih čvorova, a s 45.000 kuna je sufinancirala i uređenje dječjeg igrališta pored zgrade škole.

Nakon posjeta školi, župan je obišao i novoasfaltirane lokalne ceste na području općine, u ukupnoj dužini oko pet kilometara.

- Na natječaj Županije lani smo se javili s dva projekta asfaltiranja lokalnih cesta - od Donjeg Oštrca do Bučara i od Čunkove Drage preko Vlašić Brda do Velikog Vrha. Kaže se da ceste život znače, stoga i ono malo stanovnika, koliko ih je još ostalo na Žumberku, treba imati primjerenu infrastrukturu - rekao je načelnik Šiljak, zahvalivši Županiji, posebno županu, „što ima poseban osjećaj za ovo područje“.

Za asfaltiranje spomenutih cesta Županija je izdvojila 1,1 milijun kuna.

- Dok sam župan, Županija će i dalje najviše skrbiti o manje razvijenima, o onima koji ne mogu infrastrukturne projekte financirati iz vlastitoga proračuna - rekao je župan.