Prijava

Vaša prijava

OBAVIJEST MJEŠTANIMA


Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) obavještavaju se mještani naselja:

  • Veliki Lipovec koji koriste lokalni vodovod Veliki Lipovec
  • Mali Lipovec koji koriste lokalni vodovod Mali Lipovec
  • Dubrava Samoborska koji koriste lokalni vodovod Gornje Dubrave
  • Otruševec koji koriste lokalni vodovod Lešće - Otruševec
  • Velika Jazbina koji koriste lokalni vodovod Velika Jazbina

da voda iz istih nije ispravna za korištenje.

Dana 1. lipnja 2020. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzeti su uzorci vode iz lokalnog vodovoda:

  • Veliki Lipovec  u naselju Veliki Lipovec (Veliki Lipovec 8B)
  • Mali Lipovec  u naselju Mali Lipovec (Mali Lipovec 47)
  • Gornje Dubrave u naselju Dubrava Samoborska (Dubrava Samoborska 46)
  • Lešće - Otruševec u naselju Otruševec (Otruševec 64)
  • Velika Jazbina u naselju Velika Jazbina (Jazbinska cesta 30)

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorci prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17 i 39/20).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.“