Prijava

Vaša prijava

8 novih uređaja za dezinfekciju hitnoj


Zagrebačka županija darovala je županijskom Zavodu za hitnu medicinu 8 novih uređaja za dezinfekciju vozila i prostora.

Uređaji će se koristiti u svih 8 ispostava Zavoda za hitnu medicinu.

Za spomenutu opremu Županija je osigurala 38.000 kuna.