Prijava

Vaša prijava

Zavod za hitnu medicinu dobio nova vozila i medicinsku opremu


U sklopu projekta "Utrka za život - RACE", Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je dva nova vozila za hitnu pomoć, zajedno s dva prijenosna defibrilatora. Dobio je i dva edukacijska defibrilatora. Tim povodom sjedište Zavoda u Velikoj Gorici danas je obišao župan Stjepan Kožić.

 „Sretan sam kada se okupljamo oko provedbe EU projekata. Smatram da je ovaj projekt izuzetno bitan, jer osim nabave vozila obuhvaća i edukaciju kako zajednički djelovati kod velikih nesreća. Kad imamo na umu teritorijalnu rasprostranjenost županije, činjenicu da nemamo županijsku bolnicu, da naša vozila hitne medicine na godinu prijeđu oko 5,5 milijuna kilometara, a da je za spasiti ljudski život ključna svaka sekunda, onda zapravo vidimo kolika je vrijednost ova dva nova vozila za hitnu medicinsku pomoć“, rekao je župan.

Uz Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije partneri u projektu su Dom zdravlja Mostar i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, a sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći IPA. Ukupna vrijednost projekta je 799.376 eura, od čega 85% posto otpada na europska sredstva.

„U hitnoj medicini najvažniji su ljudi i oprema. U ovaj smo projekt krenuli ne samo zbog opreme već i zbog edukacije medicinskog i nemedicinskog osoblja. Naime, uz educiranog liječnika život može spasiti i osoba koja nije 'medicinar'. Stoga je projektom obuhvaćena edukcija 970 osoba nemedicinske struke o reanimaciji osnovnih vitalnih funkcija i 250 zdravstvenih djelatnika o predhospitalnom zbrinjavanju traumatiziranih pacijenata. Organizirat ćemo i zajedničku vježbu u Mostaru bez obzira što teritorijalno nismo blizu, ali su nam problemi, manje-više, isti. Educirat ćemo se kako, ako dođe do potresa, pomoći susjedu u nevolji“, ispričao je Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Župan je podsjetio i na ulaganja Županije u zdravstvo. Rekao je da je od 2014. godine nabavljeno 64 vozila za hitnu pomoć i sanitetski prijevoz, čime se osjetno povećala kvaliteta usluge hitne medicine.

„Dodatna sredstva izdvajamo i za financiranje T1 timova hitne pomoći u Samoboru, Zaprešiću, Svetom Ivanu Zelini i Ivanić-Gradu. Godišnje za ovu namjenu izdvajamo 2,5 milijuna kuna, jer još uvijek nije riješen naš zahtjev za izmjenu Mreže hitne medicine“, rekao je župan, dodavši da se ulaže i u zdravstvene ustanove, a najbolji pokazatelj za to je rebalans ovogodišnjega proračuna kojim su sredstva za zdravstvo povećana za 4,6 milijuna kuna.