Prijava

Vaša prijava

Volonteri županijskog Crvenog križa pomažu u Banovini


Neumorni volonteri i djelatnici Hrvatskog Crvenog križa svakodnevno provode aktivnosti pružanja humanitarne pomoći na području Sisačko-moslavačke županije. Velik broj njih volonteri su Društva crvenog križa s područja Zagrebačke županije.

U tjedan dana od prvog potresa na pogođenom području Hrvatski Crveni križ podijelio je 287 tona hrane, više od 200 tisuća litara vode, više od 60 tisuća toplih obroka za stanovništvo, više od tisuću paketa dječje hrane i opreme, 52 paketa hrane za životinje, 623 grijalice, 76 agregata uz svu ostalu humanitarnu pomoć. Na pogođena područja poslano je 60 isušivača za sve one kojima je zbog oštećenog krova prodrla vlaga u domove (izvor www.hck.hr).