Prijava

Vaša prijava

Općina Luka od Županije dobila 350.000 kuna za gradnju nogostupa


U općini Luka, od općinskoga središta prema naselju Žejinci gradi se nogostup ukupne duljine 700 metara. Radove vrijedne 1,13 milijuna kuna Županija sufinancira s 350.000 kuna.

„Cestovna infrastruktura ključna je za razvoj, a onda i sigurnost svakoga mjesta“, prigodom obilaska Luke, rekao je župan Stjepan Kožić. Gradnju nogostupa u Luki Županija sufinancira kroz program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u gradovima i općinama.  

„Preko upravnih odjela za promet i poljoprivredu svake godine izdvajamo sredstva za obnovu nerazvrstanih cesta, a tako će biti i ubuduće“, poručio je župan, rekavši da je u protekle četiri godine obnova nerazvrstanih cesta u općini Luka sufinancirana iz proračuna Županije s 1,3 milijuna kuna.

U proračunu Županije za ovu godinu za gradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave osigurano je 10,4 milijuna kuna. Župan je podsjetio da je proračunom osigurano i 5 milijuna kuna kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta. 

Načelnik Luke Darko Kralj rekao je da je gradnja ovoga nogostupa samo dio ulaganja Općine u zajednicu te da će Općina na natječaj Županije prijaviti i sufinanciranje gradnje nogostupa u naselju Pluska.

„Cilj nam je da građani, a prije svega djeca koja idu u školu, budu sigurni“, rekao je Kralj.