Općina Pokupsko će u školskoj godini 2019./2020. subvencionirati prehranu učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Pokupsko. Pravo na subvenciju imaju učenici iz domaćinstava koja imaju mjesečni prihod po članu manji od 1663,00 kune. Za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je, uz obrazac zahtjeva, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pokupsko dostaviti preslike osobnih iskaznica punoljetnih članova kućanstva, rodnih listova maloljetnih članova, te podatke o svim prihodima svih članova kućanstva, odnosno dokaz da punoljetni članovi nemaju prihoda.

Novčana pomoć iznosi 100 % troška prehrane, a uplaćivat će se direktno na račun osnovne škole

Odluka o subvencioniranju prehrane učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2019.-2020.

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje prehrane učenika