Obaviještavamo Vas da Zagrebačka županija provodi program HBOR – subvencija kredita

  • Poduzetništvo mladih, žena i početnika – najniži iznos 200.000,00 kn, najviši iznos 5.000.000,00 kn
  • Investicije privatnog sektora – najniži iznos 200.000,00 kn, najviši iznos 5.000.000,00 kn
  • Obrtna sredstva – najniži iznos 100.000,00 kn, najviši iznos 1.000.000,00 kn

dopis gio moguænost sudjelovanja u Programu kreditiranja 200217 sken

odluka o provoðenju programa HBOR subvencija kredita 190927