U srijedu 11.prosinca 2013.g. u Gradskoj vijećnici Pučkog otvorenog učilišta predstavljen je projekt "Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika na području Grada Velike Gorice u svrhu planiranja aktivnosti za djecu i mlade". Projekt provode Grad Velika Gorica i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuličišta u Zagrebu u svrhu planiranja aktivnosti za jdecu i mlade. Rezultati projekta pokazuju jesu li se dogodile promjene među djecom i mladima u odnosu na rizična ponašanja.

Rezultate projekta predstavile su izv.prof.dr.sc. Martina Ferić Šlehan i doc.dr.sc. Valentina Kranželić koje su i članice Stručnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj.

valentina