Konvencija o pravima djeteta usvojena je u Ujedinjenim narodima 20. studenog 1989.godine. Njezinim donošenjem djeci je zajamčen status članova društvene zajednice kojima su priznata prava koja proizlaze iz  njihovih različitih razvojnih potreba. Trideset godina od donošenja Konvencije još uvijek se suočavamo s otporom, negativnim reakcijama i nerazumijevanjem dječjih prava od strane odraslih, a nerijetko i onih koji rade s djecom. Cilj ovog predavanja je otvoriti i raspravu o tome jesmo…

Objava POZIV NA PREDAVANJE “30 GODINA OD DONOŠENJA KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA – JESMO LI POSTALI ALERGIČNI NA DJEČJA PRAVA? pojavila se prvi puta na Centar za djecu,mlade i obitelj Velika Gorica.