Vezano uz najavu iznimno niskih temperatura zraka koje predstavljaju opasnost za zdravlje i život ljudi, Državna uprava za zaštitu i spašavanje javlja kako su preko svojih područnih ureda kontaktirali predstavnike žurnih službi koji su potvrdili da su spremni na eventualno pogoršanje vremenskih uvjeta na svom području.
 
“Svi područni uredi za zaštitu i spašavanje, temeljem naputka Državne uprave za zaštitu i spašavanje o provedbi mjera za nepovoljne vremenske uvjete, u kontaktu su s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave te žurnih službi. Čelnicima je skrenuta pozornost na praćenje vremenske prognoze i razvoja situacije na svom području te da po potrebi aktiviraju Stožer civilne zaštite ili ga stave u pripravnost, a putem lokalnih medija, ako bude potrebe upute građanstvo da se opskrbe lijekovima, prehrambenim proizvodima i dječjom opremom. Za kontakte oko eventualnih potreba od 0 do 24 na raspolaganju su Županijski centri 112“, poručili su iz DUZS-a, ističući kako situaciju na terenu kontinuirano prate, a da su sve žurne službe u slučaju potrebe spremne za promptno reagiranje i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu.