Ove subote održat će se akcija čišćenja područja uz jezero Čiče. Volonteri će se već od 8,30 sati početi okupljati u Novom Čiču na jezeru Ježevo, a akcija uklanjanja divljih odlagališta kreće u 10 sati. Športsko ribolovna udruga Odra Velika Gorica, u suradnji partnerskim organizacijama, KUD-om Novo Čiče, Udrugom Agroeduka i DVD-om Novo Čiče pokrenula je ovu akciju, koja se prvotno odnosila samo na gorička jezera, ali se naknadno proširila i na rijeku Odru.

Facebook/Stipo Duvnjak

U prvoj fazi projekta prikupljali su fotografije i lokacije divljih odlagališta otpada. Ukupno je evidentirano 40-tak divljih odlagališta otpada na području jezera Čiče i rijeke Odre.

„U sklopu akcije čišćenja bit će postavljene i ploče koje će osvještavati posjetitelje o važnosti čuvanja okoliša i poticati ih na to da ne odlažu otpad uz jezero“, poručili su organizatori.