Danas se održavaju izbori za članove vijeća nacionalne manjine na području Grada Velike Gorice i okolnih naselja, a u kojima pripadnici istih čine najmanje 1,5% stanovništva. Na četiri godine, manjinska vijeća i predstavnike biraju punoljetni hrvatski državljani, pripadnici manjine za čije su vijeće i predstavnika izbori raspisani. Uvjet je da žive u županiji, gradu, općini gdje se izbori održavaju. Nastavno na navedeno, na biračka mjesta, u periodu od 7 sati do 19 sati, kao i na svakim drugim izborima u RH, a svoju građansku dužnost imatt će prilike izvršiti pripadnici albanske, bošnjačke i srpske nacionalne manjine.

Pravovaljane izborne liste predložili su:

ZAJEDNICA ALBANACA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – 194 birača

UDRUGA BOŠNJAKA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE – 207 birača

SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH –  1107 birača

Biračka mjesta otvorena su u Velikoj Gorici, Kravarskom, Orlama i Pokupskom, a popis s lokacijama održavanja možete pronaći OVDJE.

Inače, manjinska vijeća biraju se u jedinicama u kojima pripadnici manjina čine najmanje 1,5 posto stanovništva, u općinama i gradovima u kojima živi više od 200, te u županijama gdje živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine. U općinska manjinska vijeća bira se 10 članova, gradska 15, a županijska 25 članova. U jedinicama u kojima nema dovoljno pripadnika pojedine manjine za formiranje vijeća, ali ih ipak ima najmanje 100, biraju se manjinski predstavnici, kao što je to slučaj s albanskom nacionalnom manjinom na goričkom području.