Međunarodni dan mladih dan je kada se slave njihova postignuća u svijetu, te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Ulaganjem u obrazovanje i zapošljavanje mladih ulažemo u održavanje i napredak društva jer naša budućnost ovisi o sadašnjosti.

U goričkoj podružnici Crvenog Križa ponosni su na svoje mlade volontere koji pomažu bližnjima u potrebi i trude se doprinijeti svojoj okolini da svijet bude bolje mjesto.

 

– Iznimno je važno prepoznati mladih kao važne partnere u postizanju pozitivnih društvenih promjena. Zato mi u CKVG volontiramo za drugačiji i bolji svijet – kažu iz goričkog Crvenog Križa.

Kada i kako je nastao Svjetski dan mladih?

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 12. kolovoza 1999. godine prihvatila je preporuku Svjetske konferencije ministara za mlade da se današnji datum proglasi Međunarodnim danom mladih, s ciljem podizanja svijesti o značenju mladih za današnje društvo. Sama je svrha obilježavanja ovog dana usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s kulturološkim i pravnim problemima koji ih okružuju. Prvo službeno obilježavanje ovog dana zabilježeno je 2000. godine.

Stara izreka kaže da „Na mladima svijet ostaje“ te se zbog toga, sada i danas, moramo pobrinuti za ono što ćemo im ostaviti. S druge strane, ovaj dan je i značajna poruka svim mladima da budemo promjena koju želimo vidjeti u svijetu. Sretan nam naš dan!