Za točno tjedan dana uzbudljiv dan čeka učenike OŠ Novo Čiče. Protupožarni alarm će označiti protupožarnu uzbunu, što je znak za evakuaciju u slučaju požara u prostorijama objekta škole. “Zadaća i cilj ove pokazne vježbe evakuacije da nastavnici sa svojim učenicima i ostali zaposlenici napusti objekt škole na najbrži i najsigurniji način, kako je to predviđeno i odobreno u Planu za evakuaciju i spašavanje. Stoga, svi zaposlenici škole moraju biti upoznati sa Planom i osposobljeni izvršiti evakuaciju”, javljaju nam vatrogasci DVD-a Novo Čiče.

Nakon pokazne vježbe evakuacije slijedi vježba gašenja požara. Požar će biti na otvorenom prostoru i u kontroliranim uvjetima, za što su zaduženi novočički vatrogasci DVD-a Novo Čiče. U vježbi gašenja kontroliranog požara okušat će se svi zaposlenici škole ali i neki učenici. “Zadaća i cilj ove pokazne vježbe gašenja požara je upoznatost i osposobljenost korištenja PP aparata za početno gašenje požara sve do dolaska vatrogasnih snaga ili do trenutka kad zaposleniku koji gasi je ugroženo zdravlje i život”, kaže zapovjednik DVD-a Dario Munjić.

Objava Uzbuna! Protupožarni alarm se pali pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.