U sklopu projekta˝Participativno upravljanje prirodnim resursima˝, partneri projekta DOOR, Grad Velika Gorica, ODRAZ, Udruga gradova u RH i ZMAG radili su na promicanju transparentnosti i uključenosti građana u upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području grada Velike Gorice. Ciljeve i rezultate projekta te lokalne primjere dobre prakse pročitajte u objavljenoj brošuri koju je ODRAZ pripremio u suradnji s partnerima.