Grad Velika Gorica zadužuje se kod Erste&Steiermarkische banke putem kredita u ukupnom iznosu od 30,7 milijuna kuna. Rok otplate kredita je sedam godina u 28 rata bez počeka. Kamatna stopa odgovara prinosu na tromjesečni zapis Ministarstva financija Republike Hrvatske te se plaća fiksna marža u visini od 1,10%. Otplatni plan možete vidjeti OVDJE.

kredit
Izvor: Grad Velika Gorica

“Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09, 139/10) propisano je da u slučaju zaduženja Grad mora, uz ostalu Pravilnikom utvrđenu dokumentaciju, priložiti Odluku predstavničkog tijela o zaduženju”, navodi se u obrazloženju odluke o kreditiranju iz Upravnog odjela za financije.

Grad se zadužuje za financiranje projekata izgradnje gradskoga groblja (5 milijuna kuna), izgradnje bazena (5 milijuna kuna), izgradnje objekta Stara općina (7,2 milijuna), izgradnje Spomen doma 153. brigade (1,5 milijuna kuna), izgradnje rasvjete na gradskom stadionu (10 milijuna kuna) i energetske obnove DV Ciciban (2 milijuna kuna).

Iako ovaj kredit izgleda povoljno, očekivani iznos ukupnog duga glavnice po preuzetim dugoročnim zaduženjima Grada Velike Gorice na kraju proračunske 2018. godine sada iznosi 88.100.000,00  kn.

Tekst i foto: Ante Vekić