Grad Velika Gorica na svojim stranica objavio je 01.04.2019. natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2019.god.

Korisnici ove potpore su obrti i trgovačka društva koja imaju sjedište, mjesto ulaganja, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice.

Potpore se odobravaju za

  • nabavu opreme, alata, strojeva, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za obavljanje osnovne djelatnosti
  • preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme u cilju prilagodbe novim poslovima
  • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalaterski radovi unutarnjeg uređenja te materijal za unutarnje uređenje
  • nabavku uredskog i radnog namještaja
  • nabavku računalne opreme, računalnih programa i sustava
  • promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i promotivnih materijala)
  • izobrazbu vlasnika i zaposlenih
  • certificiranje proizvoda

Pojedinačna potpora može iznositi do 90 % troškova, ne više od 15.000,00 HRK.

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimaju se od 03.04.2019. do 30.11.2019. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više detalja o ovom natječaju možete vidjeti ovdje.