Prijava

Vaša prijava

  • Rubrika
  • Lokalna uprava

Kapitalni projekti u 2023. u Velikoj Gorici

Kapitalni projekti u 2023. u Velikoj Gorici

U prijedlogu proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu analizirali smo kapitalne projekte da vidimo što je planirano za iduću godinu i koji su izvori financiranja za te projekte. Ovdje nisu navedeni svi kapitalni projekti (npr. izostavljen je projekt nabava opreme za održavanje nerazvrstanih cesta od 40,000€) već samo oni veći. 

Glavni prihod gradskog proračuna je porez na dohodak, a on uključuje prihod od nesamostalnog rada (plaće i mirovine), dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja) te dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitala i ostalog.

Koliko vi doprinosite proračunu?

Pogledajte svoju isplatnu listu od plaće ili mirovine, iznos koji je naveden kao ukupni porez je prihod lokalne samouprave. Od tog iznosa Grad Velika Gorica dobije 74%, Zagrebačka županija 20%, dok 6% ide za decentralizirane funkcije (školstvo, socijalna skrb, zdravstvo, javne vatrogasne postrojbe). Na isplatnoj listi je još naveden i prirez koji je u potpunosti prihod Grada Velike Gorice (iznosi 12%). Na ovaj način vrlo lako možete izračunati koliko vi i ostali članovi obitelji doprinosite u proračun Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije. Obrtnici to mogu izračunati na temelju svoje porezne prijava na kojoj je izražen iznos poreza i prireza.

Jeste li izračunali koliko godišnje uplatite u gradski proračun? Tim novcem upravlja gradska vlast. Oni vam ništa ne poklanjaju, ništa vam nije besplatno, sve ste to vi platili. Da li vas je iznenadio ta iznos? Javite se s komentarima na našu Facebook stranicu Velika Gorica Online.

Koji su sve izvori financiranja?

Uz kapitalne projekte navodimo izvore financiranja. Izvor "Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna" uključuje spomenute prihode od poreza na dohodak. "Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna" uglavnom uključuje komunalne doprinose i naknade, znači još jedan dodatni prihod proračuna koji dolazi i iz vašeg džepa, ali nije uključen u gore spomenutu računicu. "Izvor 5.1. Pomoći proračuna" dolazi iz županijskog i državnog proračuna pa i tu imate udio. Od ostalih izvora treba spomenuti "Izvor 5.5. Refundacije iz pomoći EU" uz pomoć kojeg se financiraju konkretni projekti. Još nekoliko izvora spominjemo kod projekata gdje je planirano da se koriste.

Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu

Grad ulaže u kapitalnu imovinu, a kao najvažniji izvor za to je "Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine...". Za ovaj projekt Grad planira osigurati 574,685 €, od čega bi koristio 504,345 € iz izvora 7.1, dok bi 63,705.00 € došlo iz izvora 4.1 (komunalni doprinos) i 6,635.00 € iz izvora 1.1.

Ukupni prihod koji grad planira ostvariti od prodaje zemljišta je u visini 967.070,00 € te 213.580,00 € od građevinskih objekata.

Kapitalni projekt K510106 Javna rasvjeta-modernizacija

Jedan od najvećih projekata koji je planiran za iduću godinu je modernizacija javne rasvjete. To je projekt koji već dugo očekujemo pa se nadamo da neće biti nikakvih zapreka i radnji koje su dovele do toga da se on više puta odgodi.

Za taj projekt predviđeno je 5,000,000 € od čega bi 1,000,000 € trebao doći iz izvora 4.1 (komunalna naknada), a 4,000,000 € bi trebalo doći od kredita s kojim Grad planira financirati projekt.

Kapitalni projekt K510204 Uređenje prometne infrastrukture

Za uređenje prometne infrastrukture planirano je 500,000 €, a jedini izvor sredstava su komunalni doprinosi.

Kapitalni projekt K520101 Građenje javnih površina i nabava opreme

Za ovaj projekt planirano je 1,236,120 €, glavni izvor je komunalni doprinos, a 10,620 € doći će iz županijskog proračuna.

Kapitalni projekt K520102 Građenje nerazvrstanih cesta

Za nerazvrstane ceste planirano je 3,130,500 €, glavni izvor je komunalni doprinos (2,898,500 €), a dio iznosa bi trebao doći iz županijskog i državnog proračuna (232,000 €).

Kapitalni projekt K520103 Gradnja gradskog groblja

Gradsko groblje je i dalje kapitalni projekt, za njega je iduće godine predviđeno 119,370 €, te još po 100,000 € godišnje u iduće dvije godine. Jedini izvor za ovaj projekt je komunalni doprinos.

Kapitalni projekt K520111 Poboljšanje biciklističke infrastrukture

Za poboljšanje biciklistiše infrastrukture je planirano 219,500 €, najveći dio iznosa dolazi iz EU izvora (200,000 €), te 13,000 € iz komunalnog doprinosa i 6,500 € iz općih prihoda i primitaka (Izvor 1.1.).

Kapitalni projekt K520112 Izgradnja mosta u Poljani Čičkoj

Za most u Poljani Čičkoj je planirano 200,000 € za iduću godinu te isti iznos za godinu poslije. Izgleda da je planirano da se radovi odvijaju kroz dvije godine. Izvor sredstava je komunalni doprinos.

Kapitalni projekt K540212 Izgradnja novog objekta OŠ u Dubrancu

Za izgradnju nove škole u Dubrancu je planirano 2,556,180 €, najveći dio sredstava planiran je iz proračuna Zagrebačke županije (2,300,000 €), 106,180 € se odnosi na "Izvor 6.1. Donacije proračuna", a 150,000 € je planirao iz izvora 7.1. tj. dio sredstava koje grad planira dobiti od prodaje zemljišta.

Kapitalni projekt K540218 Izgradnja montažne sportske dvorane

Sportaše će sigurno razveseliti vijest o planiranoj izgradnji montažne sportske dvorane za čiju je izgradnju planirano 700,000 €, a izvor sredstava su "1.1 Opći prihodi i primici" (200,000 €), pomoć iz državnog proračuna (200,000 €) te prihodi od prodaje zemljišta i objekata (300,000 €).

Kapitalni projekt K700002 Izgradnja objekata za djelatnost kulture

Za izgradnju objekata za djelatnost kulture je planirano 1,129,650 €, najveći dio sredstava bi trebao doći iz EU (958,925 €), iz izvora "1.1 Opći prihodi i primici" je planirano 82,950 €, a 87,775 € bi trebalo kapnuti iz državnog proračuna.

Kapitalni projekt K700003 Izgradnja Turističko edukativnog centra Novo Čiče

Za Turističko edukativni centar Novo Čiče je planirano 132,725 € i jedini izvor sredstava su "1.1 Opći prihodi i primici".

Kapitalni projekt K100001 EU projekt - Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22.3.2020.

Planirani iznos za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenih potresom je 281,295 €, a planirani izvor cjelokupnog iznosa je pomoć iz nenadležnih proračuna.

Kapitalni projekt K800007 Poduzetnički inkubator

Poduzetnički inkubator bi po planu najvećim dijelom trebala financirati EU (2,538,245 €), državni i županijski proračun bi trebali sudjelovati s iznosom od 286,285 €, a iz izvora "1.1 Opći prihodi i primici" je planirano 829,520 €. Ukupni predviđeni iznos za ovaj projekt je 3,654,050 €.

Kapitalni projekt K800012 Energetska obnova Upravne zgrade Šetalište F.Lučića

Planirani iznos za ovu energetsku obnovu je 862,985 €, najveći dio dolazi iz izvora "1.1 Opći prihodi i primici" (562,745 €), pomoć drugih proračuna je 115,240 €, a EU bi trebala sudjelovati s 185,000 €.

Kapitalni projekt K600013 Izgradnja reciklažnog dvorišta VG 

Za završetak reciklažnog dvorišta planirano je 398,170 €, a jedini izvor je "1.1 Opći prihodi i primici".

Kapitalni projekt K600040 Velika Gorica Solarni Grad - ODBROJAVANJE

Za ovaj projekt planirano je 551,060 €, od čega bi 83,930 € trebalo doći iz izvora "1.1 Opći prihodi i primici", a 467,130 € bi trebala biti pomoć iz EU. U sklopu ovog projekta planira se 
postavljanje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije u javnim zgradama.

Kapitalni projekti za godinu poslije

U proračunu je predviđeno i nekoliko projekata koji su planirani za 2024. godinu, a iduće godine su najvjerojatnije planirana sredstva za pripremu. Tako se za projekt "Kapitalni projekt K540213 Izgradnja nathodnika na željezničkom kolodvoru" iduće godine planira 63,000 €, a 2024. godine 530,000 €. Za projekte izgradnje dječjih vrtića u Kolarevoj i Pokupskoj ulici je u 2023. godini planirano 66,365 € za svaki od njih, a u 2024. godini je planirano 3,100,000 €, a većina iznosa je iz EU fondova. Za "Kapitalni projekt K540216 Izgradnja autobusnog terminala" u idućoj godini je planirano 33,180 € od prodaje zemljišta i objekata, a u 2024. godini bi trebala krenuti izgradnja za koju je planirano 1,000,000 € (900,000 € od komunalne naknade te 100,000 € od prodaje nefinancijske imovine). "Kapitalni projekt K540217 Centar za starije osobe u Velikoj Gorici" je također planiran za 2024. godinu, a iduće godine se za njegovu pripremu planira potrošiti 100,000 € (16,000 € iz izvora 1.1 te 84,000 € iz izvora 7.1). Za 2024. je planirani iznos 4,625,570 €, a najveći dio je planiran iz EU fondova (3,674,975 €), državnog i županijskog proračuna (440,905 €) te od prodaje nefinancijske imovine (508,985 €). Simboličan iznos od 705 € bi trebao doći od izvora 1.1.

Nadajmo se samo da ovi planirani iznosi neće doživjeti istu sudbinu kao i projektna dokumentacija za biciklističku stazu Velika Gorica - Mala Buna koja se već godinama (a možda i više od desetljeća) kao stavka pojavljuje u planu proračuna, a nikako da se nešto napravi po tom pitanju.

Proračun će vjerojatno biti prihvaćen u ovom obliku, a amandmani oporbe se ionako ne prihvaćaju. No ovo je samo plan, što mislite koliko će se planiranih projekata ostvariti?!