Prijava

Vaša prijava

Na velikogoričkom Veleučilištu započela konferencija Dani kriznog upravljanja

[]

Na Veleučilištu Velika Gorica otvorena je 16. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Dani kriznog upravljanja. U sklopu konferencije održat će se niz panel rasprava i okruglih

Članak Na velikogoričkom Veleučilištu započela konferencija Dani kriznog upravljanja je prvi put objavljen na 01Portal.