Prijava

Vaša prijava

Nova katastarska izmjera na području k.o. Pokupsko


U četvrtak, 28.10.2021. godine u 17,00 sati u Lovačkoj kući u Pokupskom održat će se javni skup na kojem će izvoditelji nove katastarske izmjere dati detaljne informacije i upute vlasnicima zemljišta u obuhvatu nove katastarske izmjere.
Izmjera će obuhvatiti cjelokupno građevinsko područje naselja Pokupsko i Cerje Pokupsko, te dio naselja Gladovec Pokupski (ulice Gladovec, Skrbini, Maleki i Gladovska Gora). Obuhvaćen će biti i dio poljoprivrednih površina koje se naslanjaju na navedene građevinska područja naselja. Detaljan prikaz područja obuhvata dostupan je na stranici Općine Pokupsko.