Prijava

Vaša prijava

Novi model isplate potpore za umjetno osjemenjivanje goveda


Zbog usklađivanja načina isplate potpora u poljoprivredi s važećim propisima na razini Republike Hrvatske i Europske unije, Općina Pokupsko od 1. srpnja 2022. godine prelazi na novi model dodjele i isplate potpora poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda.

Postupak dodjele potpore od 1. srpnja 2022. godine nadalje će se provoditi u obliku javnog poziva, koji će se za Mjeru 1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda raspisivati svakih 6 mjeseci za proteklo polugodišnje razdoblje, a za druge mjere jednom godišnje ili prema potrebi. Objavu prvog javnog poziva za Mjeru 1. očekujemo početkom iduće godine, a odnosit će se na troškove umjetnog osjemenjivanja goveda nastalih u razdoblju od 1.7.2022. do 31.12.2022. godine. Poljoprivredni proizvođači će se na javni poziv prijavljivati s unaprijed podmirenim troškovima ili ponudama, ovisno o karakteru troška. U postupku dodjele korisnici moraju prilikom zahtjeva za potporu dostaviti Općini izjavu o svim primljenim potporama male vrijednosti u protekle tri godine. Obrasci za prijavu biti će objavljeni zajedno s javnim pozivima, a svu potrebnu pomoć poljoprivrednicima pri podnošenju zahtjeva pružat će službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pokupsko. Nakon provjere ispunjavanja traženih uvjeta Općina Pokupsko donosi odluku o dodjeli sredstava. Također, nakon dodjele potpore davatelj potpore (Općina Pokupsko) mora obavijestiti korisnike o dodijeljenoj potpori male vrijednosti. Po završetku godine Općina podnosi izvješće Ministarstvu poljoprivrede o svim dodijeljenim potporama i na taj način se vrši kontrola ispunjavanja uvjeta iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013  i Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 o ukupno dozvoljenim iznosima primljenih potpora male vrijednosti općenito, odnosno u poljoprivrednom sektoru.

Iz razloga usklađivanja s navedenim propisima i donošenja nove procedure dodjele potpore za umjetno osjemenjivanje Općinsko vijeće je van snage stavilo ranije donesenu Odlukao sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Općine Pokupsko za 2022. godinu, te prema uputama Ministarstva poljoprivrede donijelo novi Program potpora poljoprivredi u Općini Pokupsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Visina i intenzitet potpore ostali su nepromijenjeni. I dalje će se financirati 100% troška umjetnog osjemenjivanja goveda, do najvišeg iznosa od 300,00 kuna po osjemenjenom govedu.