Prijava

Vaša prijava

Mobilno reciklažno dvorište – raspored rada


Od utorka 16. kolovoza 2022. godine na području Općine Pokupsko biti će omogućeno prikupljanje otpada u mobilno reciklažno dvorište koje će biti postavljeno na tri lokacije prema sljedećem rasporedu:

  1. Lokacija Lukinić Brdo – utorak 16. 08. 2022. god. od 07 do 15 sati,  Dom kulture Krpečanci, Krpečanci 44, Lukinić Brdo
  2. Lokacija Pokupsko – srijeda  17.08. 2022. god. od 07 do 15 sati,  Lovačka kuća Pokupsko, Dr. Franje Tuđmana 3, Pokupsko
  3. Lokacija Hotnja – četvrtak 18.08. 2022. god. od 07 do 15 sati, Dom kulture Hotnja, Gornji Kosi 6, Hotnja.

Uz mobilno reciklažno dvorište na svakoj lokaciji, u navedenom terminu, biti će postavljen i spremnik za glomazni otpad.