Prijava

Vaša prijava

Subvencija troškova prehrane učenika osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.


Općina Pokupsko će u školskoj godini 2022./2023. subvencionirati prehranu učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Pokupsko. Pravo na subvenciju imaju učenici iz domaćinstava koja imaju mjesečni prihod po članu manji od 2.328,20 kune. Za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je, uz obrazac zahtjeva, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pokupsko dostaviti preslike osobnih iskaznica punoljetnih članova kućanstva, rodnih listova maloljetnih članova, te podatke o svim prihodima svih članova kućanstva, odnosno dokaz da punoljetni članovi nemaju prihoda.

Novčana pomoć iznosi 100 % troška prehrane, a uplaćivati će se direktno na račun osnovne škole.

Odluka o subvencioniranju prehrane učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2022-2023

Obrazac zahtjeva