Prijava

Vaša prijava

Obavijest o početku postupka predočavanja podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom


ODLUKOM O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE POKUPSKO ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE POKUPSKO (NN 116/2021)

i Ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave (Naručitelj) i zajednice ponuditelja tvrtki Cadcom d.o.o. Zagreb i Geoprojekt d.d. Opatija, ovim putem upućujemo

OBAVIJEST

o početku postupka predočavanja podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom u svrhu izrade katastra nekretnina za dio katastarske općine Pokupsko.

 

Predočavanje započinje od četvrtka 22.09.2022. u terenskom uredu u prostorijama Općine Pokupsko na adresi Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15.

 

Prilikom predočavanja podataka stranka koja pristupi predočavanju moći će dobiti uvid u podatake o predmetnim česticama za koje joj je upućen poziv prikupljene i utvrđene novom katastarskom izmjerom (podaci o tijeku međa, uporabi, građevinama na čestici, površinama, evidentiranim nositeljima prava) te dobiti objašnjenja vezana uz stanje predočenih podataka. U postupku predočavanja elaborata nositelj prava, odnosno osoba koja pristupi predočavanju, potpisuje izjavu kojom potvrđuje da su mu podaci predočeni.

 

U slučaju nejasnoća nazovite nas radnim danom (od 15. rujna) u vremenu od 13 – 15 sati na kontakt telefon 095/8605-205 ili pošaljite  e-mail na vedran.car@cadcom.hr; andela.omazic@cadcom.hr .

Upute_predocavanje