Prijava

Vaša prijava

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko – faza III, UP.02.1.1.16.0464