Prijava

Vaša prijava

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi Općine Pokupsko za 2023. godinu


Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi Općine Pokupsko za 2023. godinu.  Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama:

Odluka o raspisivanju natječaja – kultura

Javni natječaj – kultura

 Upute za prijavitelje, kulturne skupine