Prijava

Vaša prijava

Prirodna nepogoda – poplava


Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje općina Bedenica, Jakovlje, Pisarovina, Pokupsko i grada Dugo Selo i Vrbovec kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi, građevini i komunalnoj infrastrukturi 16. i 17. svibnja 2023. godine

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećenici s područja općine Pokupsko na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode poplava, da podnesu prijavu štete općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i potpisan.
U Obrascu je potrebno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu ukupnu površinu u ha, odnosno ukupan broj stabala za trajne nasade.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
• presliku osobne iskaznice;

• presliku kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv).
• kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2023. godinu, te zbrojene površine za svaku kulturu posebno koja se prijavljuje. Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Obrazac PN može se preuzeti na poveznici na kraju ove objave ili u prostorijama Općine Pokupsko.

Obrazac PN i prilozi mogu se dostaviti putem:
– e-pošte: nacelnik@pokupsko.hr;
– osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15 u Pokupskom radnim danom od 8:30 do 15:30 sati;
– poštom na adresu: Općina Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15, 10414 Pokupsko s napomenom „Prijava za prirodnu nepogodu- poplava“
zaključno sa 02.06.2023. godine.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode – poplava

Obrazac-PN-poplava


RETROVIZOR 11, travanj 2023.