Prijava

Vaša prijava

Općina Pokupsko ostvarila financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i financijsku potporu za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini


Održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini, Središnji državni ureda za demografiju i mlade 27. ožujka 2023. godine donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.
Ovom Odlukom dodijeljena su financijska sredstva prijaviteljima na Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Javnom pozivu odazvala se i Općina Pokupsko te je, sukladno donesenoj Odluci, Općini Pokupsko dodijeljena potpora u iznosu od 18.876,00 eura. Kroz ovu financijsku potporu koja uključuje troškove propisane Državnim pedagoškim standardom što su izdaci za radnike, te prehrana djece i uvjeti boravka djece (materijalni izdaci, energija i sl.), omogućiti će se uspješan daljnji rad vrtića kao mjera demografske politike unapređenja roditeljstva i podrške mladim obiteljima. Osim toga, Općina je bila u prilici osloboditi roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za jedan mjesec, te su roditelji bili oslobođeni za mjesec svibanj 2023. godine.

 

Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini po provedenom Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini. Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini od 02. lipnja 2023.godine, Općini Pokupsko odobrena su sredstva u iznosu od 23.750,10 eura.

Općina Pokupsko će financijsku potporu iskoristiti za ulaganje u objekt Dječji vrtić Didi, Područni objekt Lajdica u uređenje vanjskog terena objekta nabavom i postavljenjem fiksne opreme za igralište.