Prijava

Vaša prijava

Jednostavna izravna dodjela iz Fonda solidarnosti Europske unije


Općina Pokupsko je kao područje zahvaćeno razornim posljedicama potresa od 20. ožujka 2020., te 28. i 29. prosinca 2020. godine provela niz operacija vraćanja  u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza, koje su financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije putem Jednostavne izravne dodjele. Na ovaj način kompletno je sanirano 22,9 km prometnica i financirana interventna sanacija najkritičnije oštećenih dionica neposredno nakon potresa.

 • FSEU.JID.MMPI.PR.0037     –    2.989.696,99 EUR

Prema prijavi potencijalnih troškova dodijeljen je vaučer prema kojem je isplaćeno 2.989.696,99 EUR za sanaciju ukupno 22,9 km nerazvrstanih cesta na 27 lokacija. Na svim dionicama provedeni su radovi kompletne sanacije asfaltnog zastora i ugradnja bankina, te prema potrebe sanacija nosivih slojeva ceste iskopom nestabilnog materijala i ugradnjom nove posteljice na mjestima oštećenja.  Lokacije na kojima je provedena operacija su:

 1. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Groblje – Toplana
 2. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Potoček
 3. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Jagodići – Busije; Božurići
 4. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Brodišće
 5. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Spust; Spust – Odvojak Draga; Spust – Brdo; Spust – Odvojak Kamenje
 6. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Na Brdo; Odvojak Paveki
 7. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Suhača
 8. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Jagići; Posavci
 9. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Degojski slap; Brnardići
 10. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Grahovci
 11. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Odovjak Mikšić; Tačkovići; Cavrići
 12. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Donje Muže – Magdić
 13. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Gornje Muže
 14. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Blažekovići – Klampari
 15. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Franjići
 16. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Karasi
 17. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Krpečanci – Paun Brdo – Batinovec
 18. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Odvojak Lukinić N.
 19. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Vedranova
 20. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Ruškovački s odvojkom
 21. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Žužići s odvojcima
 22. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Skender Brdo; Odvojak Skenderi
 23. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Kraljevići
 24. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Odvojak Išek
 25. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Drvodelići; Turkovići
 26. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Brajkovići s odvojkom
 27. Sanacija dionice nerazvrstane ceste Ježoviti

 

 • FSEU.JID.MMPI.PR.0059     –           11.466,66 EUR

Operacija se odnosi na interventnu sanaciju najteže oštećenih dionica koja je provedena 2021. godine i koja je izvorno financirana sredstvima žurne pomoći iz državnog proračuna, te su dodjelom sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije ista vraćena u državni proračun.

 1. Interventna sanacija kolnika puta u Cerju Pokupskom na k.č.br. 2841, k.o. Pokupsko;
 2. Sanacija 2 klizišta na NC/ST-1 Strezojevo u Strezojevu (Vranešići i Šaše) s iskopom odvodnih jaraka;
 3. Interventna sanacija teže oštećenih dijelova kolnika NC/OP-7 Odvojak Brajkovići u Opatiji;
 4. Interventna sanacija teže oštećenih dijelova kolnika NC/OP-4 Gornja Opatija – Donja Opatija u Opatiji s iskopom odvodnih jaraka;
 5. Interventna sanacija klizišta i teže oštećenih dijelova dijelova kolnika na NC/HO-3 Marekovići u Hotnji s izvedbom propusta i iskopom odvodnih jaraka;
 6. Interventna sanacija kolnika NC/ŠZ-5 Odvojak Zgurić u Zgurić Brdu s iskopom odvodnih jaraka;
 7. Interventna sanacija teže oštećenih dijelova NC/AU-3 Brodišće u Auguštanovcu;
 8. Interventna sanacija teže oštećenih dijelova NC/ST-7 Gornje Muže u Strezojevu;
 9. Interventna sanacija kolnika puta u Gladovcu Pokupskom na k.č.br. 1527 i 1530/3, k.o. Pokupsko s izvedbom propusta;
 10. Interventna sanacija propusta i teže oštećenih dijelova kolnika NC/LŠ-6 Orečići u Lijevim Štefankima;
 11. Interventna sanacija teže oštećenih dijelova NC/AU-17 Ivanki – Saldum u Auguštanovcu;
 12. Interventna sanacija puta Paun Brdo – Bani na k.č.br. 1222, 4006 i 4003, k.o. Lukinić Brdo;
 13. Interventna sanacija kolnika NC/LŠ-9 Orečići III. odvojak desno u Lijevim Štefankima.
 • FSEU.JID.MMPI.PR.0071      –          25.512,92 EUR

Operacija se odnosi na interventnu sanaciju najteže oštećenih dionica koja je provedena 2021. godine i koja je izvorno financirana sredstvima žurne pomoći iz državnog proračuna, te su dodjelom sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije ista vraćena u državni proračun.

 1. Interventna sanacija kolnika NC/ŠZ-4 u Zgurić Brdu;
 2. Interventna sanacija kolnika puta u Roženici na k.č.br. 600, k.o. Roženica;
 3. Interventna sanacija kolnika NC/ST-3 u Strezojevu;
 4. Interventna sanacija dijelova NC/AU-17 Ivanki – Saldum u Auguštanovcu;
 5. Interventna sanacija kolnika puta u Pokupskom na k.č.br. 2806, k.o. Pokupsko;
 6. Interventna sanacija kolnika NC/HO-6 u Hotnji;
 7. Interventna sanacija kolnika NC/PG-1 u Gladovcu Pokupskom;
 8. Interventna sanacija kolnika puta u Roženci na k.č.br. ;
 9. Interventna sanacija kolnika NC/PG-1 u Gladovcu Pokupskom;
 10. Sanacija klizišta na NC/PG-25 s iskopom odvodnog jarka i postavljanjem propusta;
 11. Interventna sanacija dijelova NC/AU-15 Suhača u Auguštanovcu;
 12. Interventna sanacija dijelova dijelova kolnika na NC/HO-3 Marekovići u Hotnji.
 • FSEU.JID.MMPI.PR.0149      –        511.583,64 EUR

U okviru operacije financiran je dio troška koji je premašio vrijednost dodijeljenog vaučera FSEU.JID.MMPI.PR.0037 na lokacijama: Blažekovići – Klampari, Krpečanci – Paun Brdo – Batinovec, Odvojak Lukinić N., Vedranova, Ruškovački s odvojkom, Žužići s odvojcima i Skender Brdo; Odvojak Skenderi.

 • FSEU.JID.MMPI.PR.0162      –        351.972,28 EUR

U okviru operacije financiran je dio troška radova koji je premašio vrijednost dodijeljenog Ugovora FSEU.MMPI.PR.03.0005 te troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem navedenog Ugovora:

 1. Izrada projektnog prijedloga po Javnom pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije”;
 2. Upravljanje projektom i administracija na projektu “Sanacija štete uzrokovane potresom na kolnicima nerazvrstanih cesta u Općini Pokupsko” financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije;
 3. Usluge provedbe postupka nabave radova na sanaciji šteta uzrokovanih potresom na kolnicima nerazvrstanih cesta u Općini Pokupsko;
 4. Usluge provedbe postupka nabave projektiranja i stručnog nadzora na sanaciji šteta uzrokovanih potresom na kolnicima nerazvrstanih cesta u Općini Pokupsko;
 5. Radovi sanacije prometnica u sklopu projekta Sanacija štete uzrokovane potresom na kolnicima nerazvrstanih cesta u Općini Pokupsko, dodatni trošak radova koji nije financiran putem Ugovora FSEU.MMPI.03.005. (dio troškova na dionicama NC/OP-5, NC/OP-10, NC/RI-5, NC/ŠZ-9, NC/ŠZ-10);
 6. Radovi sanacije prometnica u sklopu projekta Sanacija štete uzrokovane potresom na kolnicima nerazvrstanih cesta u Općini Pokupsko, dodatni trošak radova koji nije financiran putem Ugovora FSEU.MMPI.03.005. (dio troškova na dionicama NC/LD-1, NC/LŠ-11, NC/PG-9).
 • FSEU.JID.MMPI.PR.0169      –       108.042,47 EUR

U okviru operacije financira se dio troška radova sanacije nerazvrstanih cesta koji je premašio vrijednost dodijeljenog vaučera FSEU.JID.MMPI.PR.0037 i koji nije financiran iz drugih izvora, i to na lokacijama: Blažekovići – Klampari, Krpečanci – Paun Brdo – Batinovec, Odvojak Lukinić N., Vedranova, Ruškovački s odvojkom, Žužići s odvojcima i Skender Brdo; Odvojak Skenderi.

 • FSEU.JID.MMPI.PR.0172      –       813.842,87 EUR

U okviru operacije financira se dio troška radova sanacije nerazvrstanih cesta koji je premašio vrijednost dodijeljenog vaučera FSEU.JID.MMPI.PR.0037 i koji nije financiran iz drugih izvora, i to na lokacijama: Groblje – Toplana; Potoček; Jagodići – Busije; Božurići; Brodišće; Spust; Spust – Odvojak Draga; Spust – Brdo; Spust – Odvojak Kamenje; Na Brdo; Odvojak Paveki; Suhača; Jagići; Posavci; Degojski slap; Brnardići; Grahovci; Odovjak Mikšić; Tačkovići; Cavrići; Donje Muže – Magdić; Gornje Muže; Franjići; Karasi; Kraljevići; Odovjak Išek; Drvodelići; Turkovići; Brajkovići s odvojkom; Ježoviti.