Prijava

Vaša prijava

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pokupsko


Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ) načelnik Općine Pokupsko objavljuje

 

                                                                                                                          OBAVIJEST
o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pokupsko

 

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pokupsko (u daljnjem tekstu: Program) započeti će 30. studenoga 2023. godine i trajati će 15 (petnaest) kalendarskih dana, odnosno do 14. prosinca, 2023. godine. 
Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Pokupsko www.pokupsko.hr , te u prostoriji Općine Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15, Pokupsko, od 30. studenog, 2023. godine do 14. prosinca, 2023. godine, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.
Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 14. prosinca, 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa s obrazloženjem, osobno, putem pošte na adresu Općina Pokupsko, Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15, 10414 Pokupsko ili putem e -maila: nacelnik@pokupsko.hr ili procelnik@pokupsko.hr .
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti čitko napisani, podneseni u navedenom roku uz navođenje imena i prezimena te adrese podnositelja. Prijedlozi, komentari i primjedbe koji ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.
Nacrt prijedloga Programa biti će objavljen u elektronskom obliku te predstavlja radni materijal i kao takav podložan je ispravcima, izmjenama i dopunama.
Ova Obavijest objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Pokupsko, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Općine Pokupsko www.pokupsko.hr .