Prijava

Vaša prijava

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Pokupsko


Općina Pokupsko otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Pokupsko.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pokupsko (u daljnjem tekstu: Program) započeti će 30. studenoga 2023. godine i trajati će 15 (petnaest) kalendarskih dana, odnosno do 14. prosinca, 2023. godine. 
Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Pokupsko www.pokupsko.hr  te u prostoriji Općine Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15, Pokupsko, od 30. studenog, 2023. godine do 14. prosinca, 2023. godine, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.
Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 14. prosinca, 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa s obrazloženjem, osobno, putem pošte na adresu Općina Pokupsko, Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15, 10414 Pokupsko ili putem e -maila: nacelnik@pokupsko.hr ili procelnik@pokupsko.hr .
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti čitko napisani, podneseni u navedenom roku uz navođenje imena i prezimena te adrese podnositelja. Prijedlozi, komentari i primjedbe koji ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.
Nacrt prijedloga Programa biti će objavljen  u elektronskom obliku te predstavlja radni materijal i kao takav podložan je ispravcima, izmjenama i dopunama.
Ova Obavijest objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Pokupsko, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Općine Pokupsko www.pokupsko.hr .

Sva dokumentacija vezana uz javni uvid dostupna je u niže navedenim dokumentima:

Obrazac za savjetovanje

PRPZ_Općina Pokupsko_tekstualni dio

TABLICA V1

PK_Općina_Pokupsko