Prijava

Vaša prijava

Dodjela sredstava za financiranje programa/projekata u kulturi Općine Pokupsko za 2024. godinu


Odobrava se dodjela sredstava za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Pokupsko za 2024. godinu, temeljem sljedeće Odluke:

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u kulturi Općine Pokupsko za 2024. godinu