Prijava

Vaša prijava

Započeo projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena u Općini Pokupsko”


 

 

U petak, 14. prosinca 2018. godine Općina Pokupsko započela je s provedbom projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena u Općini Pokupsko”.

Projekt je započeo potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, koje je održano u Osijeku.

Vrijednost projekta je 1.971.200,00, a u cijelosti bespovratna sredstva za Općinu Pokupsko osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta –  ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko

Fond – Europski socijalni fond

Nadležno tijelo – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Područje – Zapošljavanje

Prijavitelj i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda

Općina Pokupsko, Pokupsko 25a, 10 414 Pokupsko

Partneri – Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

Uloga partnera jest pomoć pri identifikaciji nezaposlenih žena iz ciljne skupine (HZZ), te identifikacija krajnjih korisnika (CZSS)

Ukupna vrijednost projekta – 1.971.200,00 HRK od čega EU sufinancira najviši mogući iznos od 1.971.200,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta – 14.12.2018. – 14.06.2020.

Ciljna skupina – žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Cilj projekta – Zapošljavanje 10 žena koje su na tržištu rada u nepovoljnom položaju, sa zadatkom da se na području Općine Pokupsko skrbe za 60 starijih i nemoćnih osoba. Osim zapošljavanje, cilj projekta je i poboljšanje konkurentnosti ciljne skupine na tržištu rada nakon završetka provedbe projekta kroz proces edukacije i osposobljavanja, ublažavanje posljedica siromaštva i socijalne isključenosti krajnjih korisnika

Očekivani rezultati projekta – Zaposleno i osposobljeno 10 nezaposlenih žena, pružena briga za 60 krajnjih korisnika

OPĆENITO O PROJEKTU

Općina Pokupsko provoditi će, u sklopu programa „ZAŽELI – Programa zapošljavanja žena“ projekt pod nazivom „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko“ koji je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politike zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci unutar kojih je planirano da će žene iz ciljne biti zaposlene na određeno vrijeme od 24 mjeseca dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti.

Osim zapošljavanja u svrhu potpore i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici provesti će se i obrazovanje  i osposobljavanje žena iz ciljne skupine sa svrhom povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada nakon završetka provedbe projekta.

 

Više informacija možete dobiti na broj 099 / 3322-123 Andrea Martinović, voditeljica projekta

e-mail – procelnik@pokupsko.hr

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Pokupsko

 

više informacija o EU fondovima i Operativnom programu –

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.