Prijava

Vaša prijava

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području gospodarstva za 2019. godinu.


Nakon provedenog javnog natječaja općinski načelnik donio je Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa, odnosno projekata, udrugama u području gospodarstva Općine Pokupsko.

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području gospodarstva Općine Pokupsko za 2019. godinu.

Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta.

00 Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja – gospodarstvo

01 Javni natječaj za financiranje programa-projekata udruga u području razvoja gospodarstva

02 Upute za prijavitelje – područje gospodarstva

03 Prijavni obrazac – područje gospodarskih skupina

04 Obrazac proračuna

05 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

06 Obrazac ugovora

07. Obrazac za procjenu vrijednosti programa

08. Opisno izvješće realiziranog programa – projekta

09. Obrazac financijskog izvješća

10 Izvješće o utrošenim sredstvima i link na Pror pot mfin

11 Potpisna lista izlagača

12 Izjava o partnerstvu

 

 


Prometna nesreća u Sisačkoj!