Prijava

Vaša prijava

Završen projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Pokupskom (Busije) i Roženici (Labudani)


Izgrađeno je ukupno 1.154,2 m’ vodoopskrbnog cjevovoda. Provedbom projekta omogućena je vodoopskrba za stanovnike ovih predjela, među kojima su i četiri značajna  poljoprivredna gospodarstva, koja se bave uzgojem životinja, odnosno povrća i meda, i  kojima opskrba vodom predstavlja bitni čimbenik za unapređenje i proširivanje proizvodnje.

Ukupna vrijednost projekta je 650.324,35 kuna, što obuhvaća troškove izvođenja radova i usluge stručnog nadzora. Pomoć za provedbu ovoga projekta ostvarena je u vidu financijskih potpora, i to Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u iznosu 350.000,00 kuna, te Zagrebačke županije u iznosu 212.824,35 kuna. Općina Pokupsko osigurala je iz vlastitih izvora 87.500,00 kuna.

Sastavljanjem završnog izvješća o provedbi projekta, uspješno je završen projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Pokupskom, u predjelu Busije, i u Roženici, za Labudane.