Prijava

Vaša prijava

PRIJAVA ŠTETE U REGISTAR ŠTETA


Za prijavu štete od potresa u Registar šteta potrebno je ispuniti obrazac prijave i  priložiti slijedeće dokumente (KOPIJE):

  1. Osobnu iskaznicu;
  2. Dokaz o vlasništvu;
  3. Rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o gradnji (Građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i sl.);
  4. Fotografije oštećenih objekata ili opreme;
  5. IBAN broj računa (preslika kartice ili ugovora o otvorenom računu).

Za svaku oštećenu građevinu dostavlja se posebni obrazac. Priloge nije potrebno dostavljati duplo, osim ukoliko se podaci razlikuju.

Prijave se dostavljaju osobno u prizemlju zgrade sjedišta Općine Pokupsko (Pokupsko 25a).Ukoliko je obrazac prijave uredno ispunjen sa svim traženim podacima isti se može sa svim prilozima poslati e-poštom na adresu:  knjiznica@pokupsko.hr.

Telefon za dodatne informacije:  01 6266 113.

Rok za dostavu prijave:

Od 5.1. do 13.1.2020. godine.

Općina Pokupsko prijave će zaprimati i na blagdan sv. Tri kralja 6.1. i u subotu 9.1.2021. godine.

U nedjelju 10.1. prijave se neće zaprimati (osim e-poštom).

OBRAZAC PN