Prijava

Vaša prijava

PRIMLJENE DONACIJE ZA STRADAVANJA U POTRESU


U nastavku se nalazi popis donacija za stradavanja u potresu uplaćenih na redovni račun i na posebni račun Općine Pokupsko:

OPĆINA POKUPSKO
(županija / grad / općina)
Red.br. donacije Naziv donatora Iznos  donacije financijskih sredstava
1 Turistička zajednica Općine Njivice – uplata na redovni račun 7.500,00
2 Općina Omišalj – uplata na redovni račun 20.000,00
UKUPNO DONACIJE REDOVNI RAČUN: 27.500,00
3 Ivan Grgić, odvjetnik Ivan Grgić 2.000,00
4 Odvjetnik Marko Židić 1.000,00
5 Javni bilježnik Ivan Maleković 5.000,00
6 Velis d.o.o. 2.000,00
7 Grad Ivanić Grad 20.000,00
8 VEDECO TEAM d.o.o. 10.000,00
9. Uplate donacija fizičkih osoba – ukupno 9.900,00
UKUPNO DONACIJE POSEBNI RAČUN: 49.900,00
1. PBZ naknada za troškove vođenja računa 111,00
49.789,00
SVEUKUPNO PRIMLJENE DONACIJE: 77.400,00