Prijava

Vaša prijava

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE POKUPSKO


Na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Pokupsko održanoj dana 04. ožujka 2021. godine donijeta je Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pokupsko i Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/21). Sukladno navedenim Odlukama  imenovano je Izborno povjerenstvo koje donosi Obvezatne upute i obrasce za postupak kandidiranja i postupak izbora.

Svi dokumenti vezano za izbore za članove vijeća mjesnih odbora će se objavljivati na ovoj stranici.

Kandidature će biti zaprimane svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati. Također izborno povjerenstvo iste će zaprimati i vikendom uz prethodnu najavu članicama povjerenstva koje će po potrebi doći u prostorije Općine Pokupsko.

Izborno povjerenstvo:

Gordana Markuz, članica – kontakt: 099 3322 128

Andrea Batinjan, članica – kontakt: 099 3322 123

Odluka o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove VMO

Obvezatne upute VMO – I rokovi

Obvezatne upute VMO – II obrasci

Obvezatne upute VMO – III postupak kandidiranja

Obrazac VMO-10 – Prijedlog kandidacijske liste stranke

Obrazac VMO-11 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

Obrazac VMO-12 – Popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

Obrazac VMO-13 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature