Prijava

Vaša prijava

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida


U subotu 17.04.2021. godine u 9.00h u Lovačkoj kući Pokupsko, Dr. Franje Tuđmana 3, 10 414 Pokupsko

će se održati Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u organizaciji tvrtke DMD Naturalis

PLAKAT PESTICIDI pdf