Prijava

Vaša prijava

Upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine


Na stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dostupna je detaljna uputa o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evodencije u postupku kandidiranja na lokalnim izborima.
Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je sudskih i upravnih pristojbi.
Poveznica na stranicu:

https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001